Objednávka rodinné rekreace

Storno podmínky pro zrušení přihlášky na rekreační pobyt

Storno podmínky:

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu zrušit smluvní vztah vzniklý závazným přihlášením k účasti na pobytu. Zrušení (storno) musí být písemné  (osobně nebo doporučeným dopisem - rozhodující je datum podání) nejpozději v den nástupu na pobyt.

S písemným stornem vrátí zákazník poukaz a další doklady.

Storno poplatky:

Pokud zákazník svou účast zruší nebo pokud se pobytu vůbec nezúčastní, má právo požadovat storno poplatek.

Storno poplatky činí za každou osobu:

a) 100,- Kč, došlo-li ke stornu v době do 60 dnů před nástupem na pobyt;

b) 30% z ceny objednaných služeb, došlo-li ke stornu v době 59 - 20 dnů před nástupem;

c) 50% z ceny objednaných služeb, došlo-li ke stornu v době 19 - 10 dnů před nástupem;

d) 70% z ceny objednaných služeb, došlo-li ke stornu v době 9 a méně dnů před nástupem;

Nástupem se rozumí první den čerpání objednané služby.

 

V případě zrušení pobytu před jeho započetím ze závažných odůvodněných případů (vážná nemoc, úmrtí, vojenské cvičení, aj.) bude účtováno 10% z ceny objednaných služeb. tyto případy musí být doloženy dokladem (originál dokladu ošetřujícího lékaře, popř. jiné opravňující doklady). Tyto skutečnosti je bezpodmínečně nutné nahlásit na RZ nejpozději do 24 hodin (telefon, telegram, e-mail). Doklad odeslat nejpozději do 3 dnů od vzniku skutečnosti (nemoc, úraz, apod.)